Wyszukiwanie na stronie

NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) oraz wykorzystanie ich przez Zespół Szkół w Zielonce w celach informacyjnych obecnie, a także w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania oraz na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Adres kontaktowy w celu wglądu do danych, zmian i uaktualnień: zs@zielonka.edu.pl

Facebook

RYS HISTORYCZNY, czyli jak zmieniała się szkoła


  1963 r.
  Powołano Państwową Szkołę Techniczną dla Pracujących.
  Pierwsza siedziba szkoły mieściła się w Szkole Podstawowej Nr.1 przy ulicy Staszica w Zielonce.
  Dyrektorem został mgr inż. Mieczysław Wandzel.

  Foto
  Pierwsza siedziba szkoły


  1965 r.
  Otwarto Zasadniczą Szkołę Zawodową.

  1966 r.
  Utworzono Technikum Mechaniczne dla Pracujących z Wydziałem Zaocznym oraz Państwową Szkołę Techniczną Zaoczną.

  1966 r.
  Utworzono warsztaty szkolne.

  Foto
  Warsztaty szkolne


  1966-68 r.
  Podjęto decyzję o przekazaniu terenu i zatwierdzeniu planu budowy szkoły.

  1969 r.
  Utworzono pomaturalne Studium Zawodowe Wieczorowe i Zaoczne nazwane od 1971 r. Policealne Studium Zawodowe Wieczorowe i Zaoczne.

  1970 r.
  Rozpoczęto działalność Technikum Elektryczne na podbudowie szkoły podstawowej.

  1971 r.
  Rozpoczęto działalność Technikum Elektryczne na podbudowie ZSZ

  Foto
  Prace na terenie budowy obiektów szkolnych


  Foto
  Prace na terenie budowy obiektów szkolnych


  1973 r.
  Dyrektorem został mgr Tadeusz Kaczmarczyk.

  1974 r.
  Otwarto Wydział Dokształcający Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

  1975 r.
  Utworzono Zespół Szkół Zawodowych.

  1975 r.
  Nadanie nazwy warsztatom szkolnym - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Zawodowych w Zielonce.

  1976 r.
  Przejęto filię Szkół Zawodowych w Zegrzu.

  Foto
  Budynek szkolny przy ul. Inżynierskiej 1.


  1979 r.
  Przekazano do eksploatacji budynek szkolny przy ul. Inżynierskiej 1.

  Foto
  Budynek szkolny przy ul. Inżynierskiej 1.


  1979 r.
  Przejęto Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą z Kobyłki.

  1981 r.
  Dyrektorem został mgr Wojciech Boniecki.

  1982 r.
  Otwarto Zasadniczą Szkołę Zawodową Przyzakładową EC Kawęczyn.

  1985 r.
  Uruchomiono Technikum Elektryczne na podbudowie ZSZ i wstrzymano nabór do Technikum Mechanicznego dla Pracujących.

  Foto
  Zespół Szkół Zawodowych


  Foto
  Zespół Szkół Zawodowych


  1994 r.
  Zmieniono nazwę szkoły z Zespół Szkół Zawodowych na Zespół Szkół w Zielonce.

  1994 r.
  Rozpoczęło działalność Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Zielonce.

  Foto
  Zespół Szkół w Zielonce


  2002 r.
  Utworzono Liceum Profilowane w Zespole Szkół w Zielonce.

  2004 r.
  Utworzono 2-letnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące.

  2005 r.
  Dyrektorem została mgr Anna Nowińska-Mróz.

  2005 r.
  Utworzono w Technikum Elektrycznym w Zespole Szkół profil kształcenia : zawód technik informatyk.

  2005 r.
  Zlikwidowano Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Zawodowych w Zielonce.

  Foto
  Zespół Szkół w Zielonce


  2008 r.
  Zmieniono nazwę szkoły Technikum Elektrycznego z siedzibą w Zielonce na Technikum.

  2008 r.
  Utworzono w Technikum w Zespole Szkół profil kształcenia : zawód technik hotelarstwa.

  2008 r.
  Zmieniono nazwę Zespołu Szkół w Zielonce na Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego.

  2009 r.
  Utworzono klasę integracyjną w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi.

  2009 r.
  Zmieniono nazwę szkoły Liceum Ogólnokształcącego na Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi.

  2009 r.
  Oddanie do użytku kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią - Orlik 2012.

  Foto
  Kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią - Orlik 2012


Statystyka strony

Strona oglądana: 10810 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Ż.K., data: 07.01.2010 r., godz. 21.30
Wprowadził:admin, data: 10.04.2009 r., godz. 14.20
Ostatnia aktualizacja:admin, data: 07.06.2010 r., godz. 13.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.06.2010 r., godz. 13.47adminEdycja strony
07.06.2010 r., godz. 13.47adminEdycja strony
07.01.2010 r., godz. 21.29adminEdycja strony
17.11.2009 r., godz. 10.58adminEdycja strony
17.11.2009 r., godz. 10.58adminEdycja strony
14.11.2009 r., godz. 14.40adminEdycja strony
14.11.2009 r., godz. 14.39adminEdycja strony
14.11.2009 r., godz. 14.38adminEdycja strony
14.11.2009 r., godz. 14.35adminEdycja strony
14.11.2009 r., godz. 13.46adminEdycja strony
14.11.2009 r., godz. 13.46adminEdycja strony
14.11.2009 r., godz. 13.45adminEdycja strony
14.11.2009 r., godz. 13.45adminEdycja strony
14.11.2009 r., godz. 13.44adminEdycja strony
10.11.2009 r., godz. 12.12adminEdycja strony
10.11.2009 r., godz. 12.11adminEdycja strony
10.11.2009 r., godz. 12.10adminEdycja strony
10.11.2009 r., godz. 12.08adminEdycja strony
10.11.2009 r., godz. 12.06adminEdycja strony
10.04.2009 r., godz. 14.20adminDodanie strony