Wyszukiwanie na stronie

NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) oraz wykorzystanie ich przez Zespół Szkół w Zielonce w celach informacyjnych obecnie, a także w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania oraz na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Adres kontaktowy w celu wglądu do danych, zmian i uaktualnień: zs@zielonka.edu.pl

Facebook

Kalendarium szkoły

Najważniejsze wydarzenia z historii szkoły.
1963 r.
Powołano Państwową Szkołę Techniczną dla Pracujących.
Pierwsza siedziba szkoły mieści się w Szkole Podstawowej Nr.1 przy ulicy Staszica w Zielonce.
Dyrektorem zostaje mgr inż. Mieczysław Wandzel.1965 r.
Otwarto Zasadniczą Szkołę Zawodową.1966 r.
Utworzono Technikum Mechaniczne dla Pracujących z Wydziałem Zaocznym oraz Państwową Szkołę Techniczną Zaoczną.
Utworzono warsztaty szkolne.1966-1967 r.
15.06.1967 – Szkolna wystawa prac dyplomowych, wykonanych w ramach „Młodzieżowego Konkursu Mistrza Techniki i Postępu Pedagogicznego.”
24.06.1967 – Zakończenie roku szkolnego.1967-1968 r.
06.09.1967 – Rozpoczęcie roku szkolnego.
17-22.11.1967 – Uroczystości związane z Dniem Nauczyciela.
06.02.1968 – Podjęto decyzję o przekazaniu terenu i zatwierdzeniu planu budowy szkoły.
31.05.1968 – Rozpoczęcie egzaminów dojrzałości.
05.06.1968 – Otwarcie szkolnej wystawy prac wykonanych w ramach „Młodzieżowego Konkursu Mistrza Techniki i postępu pedagogicznego.”1968-1969 r.
01.02.1969 – Zakończenie pierwszych egzaminów dojrzałości na Wydziale Zaocznym Technikum Mechanicznego dla Pracujących.
13.06.1969 – Wystawa prac uczniowskich wykonanych w roku szkolnym 1968-1969.1969-1970 r.
10.10.1969 – Wystawa prac uczniowskich w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
01.05.1970 – Udział młodzieży szkolnej i Rady Pedagogicznej w pochodzie pierwszomajowym.
11.06.1970 – Czwarta wystawa prac uczniowskich wykonanych w ramach „Młodzieżowego Konkursu Mistrza Techniki.”1970-1971 r.
23.01.1971 – Wizyta honorowego obywatela miasta Zielonki Arama Mirzojana ppłk. rezerwy
04.06.1971 – Wystawa prac uczniowskich.
04.06.1971 – Rozdanie nagród połączone z rozpoczęciem współpracy szkoły z WZE.1971-1972 r.
09.12.1972 – Zakończenie „Co wiem o ZboWiD?” i rozdanie nagród.
09.12.1972 – Konkurs „Co wiem o Kraju Rad?”1972-1973
11.1972 – Rozpoczęcie budowy Zespołu Szkół Zawodowych w Zielonce.
27.12.1972 – Wręczenie wybranym pedagogom nagród przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.
01.1973 – Rozstrzygnięcie konkursu „Upowszechnianie książki i prasy technicznej.”
02.03.1973 – Udział uczniów w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
05.04.1973 – Wizyta nauczycieli wietnamskich w Zespole Szkół.1973-1974
01.09.1973 – Dyrektorem zostaje mgr Tadeusz Kaczmarczyk.
14.10.1973 – Obchody Dnia Nauczyciela.
14.06.1974 – Uroczyste rozdanie świadectw dojrzałości.
22.06.1974 – Zakończenie roku szkolnego.1974-1975
14.10.1974 – Uroczystość Dnia Nauczyciela.
11.06.1975 – Uroczystość rozdania świadectw dojrzałości.
20.06.1975 – Zakończenie roku szkolnego.1975-1976
19.06.1976 – Uroczystość zakończenia roku szkolnego.1976-1977
01.09.1976 – Rozpoczęcie roku szkolnego.
15.10.1976 – Obchody Dnia Nauczyciela.
18.06.1977 – Uroczystość zakończenia roku szkolnego.1977 – 1978
01.09.1977 – Rozpoczęcie roku szkolnego.
31.05.1978 – Zakończenie egzaminów dojrzałości.
09.06.1978 – Uroczystość rozdania świadectw dojrzałości.
24.06.1978 – Uroczystość zakończenia roku szkolnego.1978-1979
04.09.1978 – Rozpoczęcie roku szkolnego.
20.10.1978 – Miejska impreza z okazji Dnia Nauczyciela.
10.11.1978 – Akademia poświęcona 60-tej rocznicy powstania Państwa Polskiego.
22.01.1979 – Apel poświęcony podsumowaniu udziału uczniów szkoły w przeprowadzeniu Narodowego Spisu Powszechnego.
10.04.1979 – Drużyna siatkarzy chłopców zdobyła czwarte miejsce w ramach Warszawskiej Spartakiady Młodzieży.
04.06.1979 – Uroczystość zakończenia IV konkursu matematycznego dla uczniów klas II i III szkół zawodowych woj. stołecznego.
09.06.1979 – Rozdanie świadectw dojrzałości.
22.06.1979 – Rozpoczęcie przeprowadzki do nowego budynku szkolnego.
27.06.1979 – Uroczystość zakończenia roku szkolnego.1979-1980
03.09.1979 – Rozpoczęcie roku szkolnego, pierwszy raz w nowej szkole.
13.10.1979 – Miejska impreza z okazji Dnia Nauczyciela.
14.12.1979 – Uroczysty wieczór poświęcony poezji Władysława Broniewskiego przygotowany przez młodzież.
16.12.1979 – Zakończenie rozgrywek juniorów młodszych w piłce siatkowej chłopców w ramach Warszawskiej Spartakiady Młodzieży.
17.01.1980 – Szkolna akademia z okazji 35-rocznicy wyzwolenia Warszawy.
30.01.1980 – Część artystyczna przygotowana z okazji 35-rocznicy wyzwolenia Warszawy została przedstawiona w Państwowym Domu Rencistów w Zielonce.
02.02.1980 – Pierwsza studniówka w nowym budynku szkolnym.
29.01.1980 – Impreza pt. „Barwy miłości” przygotowana przez szkolną młodzież kółka dramatycznego.
30.03.1980 – Zakończenie rozgrywek ligi juniorów młodszych woj. stołecznego.
07.06.1980 – Rozdanie świadectw ukończenia szkoły i świadectw dojrzałości.
21.06.1980 – Zakończenie roku szkolnego.1980-1981
01.09.1980 – Rozpoczęcie roku szkolnego.
04.12.1980 – Zakończenie zawodów w piłce siatkowej chłopców w kategorii juniorów młodszych woj. stołecznego (III miejsce).
31.01.1981 – Studniówka dla TE.
07.02.1981 – Studniówka dla TM.
10.03.1981 – Zakończenie rozgrywek szkolnych w piłce siatkowej chłopców w kategorii juniorów starszych. (V miejsce).
06.06.1981 – Rozdanie świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły.
24.06.1981 – Zakończenie roku szkolnego.
25.08.1981 – Dyrektorem ZSZ zostaje mgr Wojciech Boniecki.1981-1982
14.10.1981 – Akademia szkolna z okazji Dnia Nauczyciela.
13.12.1981 – Wprowadzenie w Polsce stanu wojennego i zawieszenie zajęć w szkole.
04.01.1982 – Wznowienie zajęć w szkole. Apel, na którym zapoznano młodzież z obowiązującymi rygorami stanu wojennego.
05.1982 – Wystawa najlepszych prac dyplomowych absolwentów.
10.05.1982 – Rozpoczęcie egzaminów dojrzałości.
06.1982 – Zakończenie roku szkolnego i rozdanie nagród.1982-1983
01.09.1982 – Rozpoczęcie roku szkolnego.
06.10.1982 – Zorganizowano wystawę na temat : „Historia książki”.
14.10.1982 – Akademia z okazji Dnia Nauczyciela.
15.11.1982 – Spotkanie z v-ce prezesem Polskiego Związku Kolarskiego, prezesem Okręgowego Związku Kolarskiego i v-ce prezesem Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów w sprawie powołania szkolnej sekcji kolarskiej.
17.11.1982 – Spektakl teatralny „Nóż służy do krajania chleba” z udziałem studentów UW, wykładowców i aktorów.
25.11.1982 – Akademia z okazji 64-rocznicy odzyskania niepodległości.
13.01.1983 – Występy artystyczne wojskowego zespołu „Desant”.
13.01.1983 – Zakończenie rozgrywek w piłce siatkowej chłopców w ramach Warszawskiej Spartakiady Młodzieży (IV miejsce)
08.02.1983 – Zorganizowanie sympozjum i wystawy poświęconej 100 rocznicy Ruchu Robotniczego.
08.03.1983 – Apel z okazji Dnia Kobiet połączony z występami uczniów i zespołu muzycznego „Kaftan Bezpieczeństwa”.
25.04.1983 – Rozpoczęcie obrony prac dyplomowych.
29.04.1983 – Spotkanie uczniów z pisarzem regionu Witoldem Kozłowskim.
29.04.1983 – Koncert z udziałem Sławy Przybylskiej i Wojciecha Siemiona stanowiący pożegnanie klas maturalnych.
09.05.1983 – Apel z okazji Dnia Zwycięstwa z udziałem przedstawiciela LWP.
10.05.1983 – Rozpoczęcie egzaminów dojrzałości.
14.05.1983 – Udział uczniów w Rajdzie Szlakami Bohaterów ZWM.
01.06.1983 – Rozpoczęcie egzaminów z nauki zawodu uczniów klas III ZSZ.
06.1983 – Wyróżnienie w Konkursie Matematycznym dla A.Postka.
06.1983 – Zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw z egzaminu dojrzałości.1983-1984
01.09.1983 – Rozpoczęcie roku szkolnego.
05.10.1983 – Program artystyczny z okazji 300 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej.
06.10.1983 – Uroczyste przyrzeczenie uczniów klas pierwszych połączone z programem artystycznym i dyskoteką.
10.10.1983 – Udział młodzieży szkolnej w uroczystości miejskiej z okazji 40-lecia LWP.
13.10.1983 – Akademia szkolna z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz część artystyczna pt.” Dzieje szkolnictwa”.
07.11.1983 – Apel z okazji 66 rocznicy Rewolucji Październikowej.
11.11.1983 – Apel z okazji 65 rocznicy odzyskania niepodległości.
25.11.1983 – Rozpoczęcie eliminacji do szkolnej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
30.03.1984 – Zakończenie rozgrywek juniorów młodszych w piłce siatkowej chłopców w ramach Warszawskiej Spartakiady Młodzieży (III miejsce).
04.1984 – Rozpoczęcie cyklu wycieczek młodzieży szlakiem walk i męczeństwa.
27.04.1984 – Konkurs Obrony Cywilnej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.
02.05.1984 – Akademia z okazji obchodów 1 Maja.
03.05.1984 – Akademia z okazji obchodów 3 maja.
09.05.1984 – Akademia z okazji Dnia Zwycięstwa.
10.05.1984 – Rozpoczęcie egzaminów dojrzałości.
26.05.1884 – Rozpoczęcie Tygodnia Sportu Szkolnego.
06.1984 – Zakończenie roku szkolnego, wręczenie świadectw ukończenia szkoły i świadectw z egzaminu dojrzałości.1984-1985
01.09.1984 – Rozpoczęcie roku szkolnego.
09.1984 – Rozgrywki we współzawodnictwie szkół rejonu SZS Wołomin w ramach Warszawskiej Spartakiady Młodzieży (I miejsce).
04.10.1984 – Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych.
03.11.1984 – Spotkanie z aktorem Zbigniewem Zapasiewiczem.
11.10.1984 – Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
12.10.1984 – Uroczysty apel poświęcony LWP.
19.10.1984 – Eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy Technicznej.
22.10.1984 – Wyjazd do kina w Ośrodku Kultury Radzieckiej w Warszawie.
02.11.1984 – Udostępnienie zwiedzającym obejrzenia wystawy dorobku szkoły.
09.11.1984 – Akademia z okazji 67 rocznicy Rewolucji Październikowej.
12.11.1984 – Koncert Zespołu Wojsk Radzieckich z Rembertowa z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej.
14.11.1984 – Apel z okazji 66 rocznicy odzyskania niepodległości.
15.11.1984 – Spotkanie z okazji 40 rocznicy śmierci Zofii Jaroszewicz „Kasi” z udziałem byłych działaczy ZWM.
17.11.1984 – I etap Konkursu Matematycznego.
21.11.1984 – W świetlicy szkolnej odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza ZHP Hufca Zielonka.
26.11.1984 – Eliminacje Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
17.01.1985 – Apel poświęcony 40 rocznicy wyzwolenia Warszawy.
16.03.1985 – Konferencja Miejska PZPR.
10.03.1985 – Spotkanie z dziennikarzem p. Sawickim na temat :”Przyroda Afryki”.
20.03.1985 – Akcja porządkowa na rzecz miasta.
03.1985 – Wycieczki do Miejsc Pamięci Narodowej – Pawiak, Palmiry.
04.1985 – Egzaminy z przygotowania zawodowego.
02.05.1985 – Akademia z okazji uroczystości 1 Maja.
13.05.1985 – Rozpoczęcie egzaminów dojrzałości.
14.06.1985 – Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia ZSZ poprzedzone imprezą artystyczną.
18.06.1985 – Spotkanie z przedstawicielami Klubu Huragan.
25.06.1985 – Premiera spektaklu „Mały Książę” przygotowanego przez szkolne koło dramatyczne.
26.06.1985 – Rozgrywki w ramach Warszawskiej Spartakiady Młodzieży – relacja szkolna w punktacji chłopców (III miejsce).
26.06.1985 – Rozgrywki w ramach Warszawskiej Spartakiady Młodzieży – relacja szkolna w punktacji łącznej (X miejsce).
26.06.1985 – Rozgrywki w ramach Warszawskiej Spartakiady Młodzieży – chłopcy w piłce siatkowej zdobyli złoty medal.
29.06.1985 – Zakończenie roku szkolnego.
07.1985 – Uczestnictwo młodzieży szkolnej w OHP i wyjazd do Grajewa.
07.1985 – Uczestnictwo harcerzy w obozie szkoleniowo-wypoczynkowym.1985-1986
02.09.1985 – Rozpoczęcie roku szkolnego.
03.09.1985 – Spotkanie z kandydatami do Sejmu PRL.
10.09.1985 – Udział delegacji szkolnej w akademii z okazji Dnia Energetyka w EC Kawęczyn.
17.09.1985 – Udział delegacji szkolnej w uroczystości złożenia kwiatów na grobie „Kasi”, Zofii Jaroszewicz.
03.10.1985 – Uroczyste przyrzeczenie klas pierwszych połączone z dyskoteką.
09.10.1985 – Uroczystość wręczenia dowodów osobistych młodym mieszkańcom Zielonki.
11.10.1985 – Akademia z okazji Dnia LWP połączona z programem artystycznym.
13.10.1985 – W szkole przygotowano przy udziale młodzieży punkt wyborczy dla jednego z obwodów Zielonki w dniu wyborów do Sejmu.
14.10.1985 – Obchody Dnia Edukacji Narodowej.
25.10.1985 – Eliminacje I etapu Wiedzy Technicznej.
11.11.1985 – Apel poświecony 67 rocznicy odzyskania niepodległości Polski.
14.11.1985 – Apel z okazji 68 rocznicy Rewolucji Październikowej.
19.11.1985 – Występ duetu muzycznego Marka Walewandera i Jana Osipowicza.
29.11.1985 – „Wieczór andrzejkowy” zorganizowany przez Samorząd Uczniowski.
20.01.1986 – Apel w 41 rocznicę wyzwolenia Warszawy.
01.02.1986 – Studniówka w ZSZ.
17.02.1986 – Występ Warszawskiej Estrady Poetyckiej z programem – Adam Mickiewicz.
08.03.1986 – Apel z okazji Dnia Nauczyciela.
12.03.1986 – Spotkanie z poetą i autorem słuchowisk – p. J.Banachem.
23.03.1986 – Uczniowi zwiedzili wystawę postępu technicznego Elektromontażu w Warszawie.
04.1986 – Wycieczki autokarowe związane z Miesiącem Pamięci Narodowej – Magnuszew, Palmiry, Jeżyska.
14.04.1986 – Wizyta i wystawienie spektakli przez Teatr Lektur Szkolnych.
16.04.1986 – Spotkanie z artystą malarzem M.Fronczkiem połączone z prelekcją o malarstwie współczesnym.
17.04.1986 – Wystąpienie Warszawskiej Estrady Poetyckiej z programem związanym ze średniowieczem.
19.04.1986 – Delegacja uczniów wzięła udział w sympozjum z okazji 15-lecia istnienia elektroniki w Lubartowie. W konkursie elektronicznym nasza szkoła zdobyła III miejsce.
22.04.1986 – Rozpoczęcie obrony prac dyplomowych.
26.04.1986 – Miejska Konferencja Przedzjazdowa z udziałem delegacji POP ze wszystkich zakładów w mieście.
29.04.1986 – Koncert gitarowo-fletowy duetu Walewander – Osipowicz.
30.04.1986 – Program związany z Konstytucją 3 Maja wystawiony przez Warszawską Estradę Poetycką.
30.04.1986 – Uczniowie otrzymali dawki płynu Lugda ze względu na wybuch reaktora atomowego w Czarnobylu.
01.05.1986 – Udział w pochodzie pierwszomajowym w Warszawie.
02.05.1986 – Akademia z okazji 1 Maja.
06.05.1986 – Wizyta Zdzisława Wardejna i innych aktorów. Recytacja wybranych tekstów C.K.Norwida.
15.05.1986 – Przedstawiciel Monaru kpt. Fijałkowski wygłasza prelekcję dla rodziców „Narkomania wśród młodzieży”.
05.1986 – Wystawa prac dyplomowych.
05.1986 – Konkurs „Sprawni, jak żołnierze”.
22.05.1986 – Uroczyste zakończenie Konkursu Matematycznego i wręczenie dyplomów.
01.06.1986 – Impreza rekreacyjno-sportowa w Zielonce zorganizowana z okazji Dnia Dziecka i Dni Sportu, w której wzięli udział uczniowie szkoły.
24.06.1986 – Rozgrywki w ramach Warszawskiej Spartakiady Młodzieży – relacja szkolna chłopców (VIII miejsce)
24.06.1986 – Rozgrywki w ramach Warszawskiej Spartakiady Młodzieży – punktacja łączna szkół (VIII miejsce).
28.06.1986 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego.1986-1987
01.09.1986 – Rozpoczęcie roku szkolnego.
02.10.1986 – Ślubowanie klas pierwszych połączone z programem artystycznym przygotowanym przez harcerzy i uczniów.
14.10.1986 – Akademia przygotowana przez uczniów pod hasłem : „Dzień Nauczyciela serca rozwesela”.
17.10.1986 – Eliminacje szkolne do Olimpiady Wiedzy Technicznej.
03.05.1986 – Rozpoczęcie zlotu „Perkun” drużyny harcerskiej i męskiej w okolicach Poznania.
25.10.1986 – Sesja MSN poświęcona 25 rocznicy nadania Zielonce praw miejskich. Wręczenie pamiątkowych medali.
20.01.1987 – Rozgrywki w ramach Warszawskiej Spartakiady Młodzieży – finał piłki siatkowej chłopców (V miejsce).
22.01.1987 – Koncert Warszawskiej Estrady Poetyckiej – „Czesław Miłosz”. Recytują : aktorka Ewa Szykulska i aktor Marian Wysocki.
31.01.1987 – Studniówka połączona z programem rozrywkowym.
20.02.1987 – Program „Zielona Gęś” wystawiony przez Warszawską Estradę Poetycką.
20.02.1987 – Rozpoczęcie zlotu młodzieży harcerskiej – Mazowieckie Jumbo ’87 zorganizowanego przez drużynę harcerską. (22.02 – Dzień Myśli Braterskiej).
23.02.1987 – Konkurs recytatorski poezji „Kasi”.
03.03.1987 – Występ Warszawskiej Estrady z okazji Dnia Kobiet.
13.03.1987 – Spotkanie z przedstawicielem MO na temat przestępczości nieletnich pod wpływem alkoholu.
17.03.1987 – Wyjazd do Ośrodka Kultury Radzieckiej do Warszawy na film radziecki.
21.03.1987 – Udział samorządu szkolnego w Sejmiku Samorządów Uczniowskich w Zespole Szkół Samochodowych w Warszawie.
24.03.1987 – Program artystyczny „Poezja współczesna” przygotowany przez Warszawską Estradę Poetycką.
28.03.1987 – Program artystyczny przybliżający sylwetkę „Kasi”. Wręczenie nagród dla najlepszych w konkursie recytatorskim poezji poetki.
01.04.1987 – Program „Powstanie warszawskie” przygotowany przez Warszawską Estradę Poetycką.
03.1987 – Wycieczki autokarowe z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej do Magnuszewa, Jeżyska i Kampinosu.
24.04.1987 – Program pożegnalny dla klas maturalnych.
25.04.1987 – Koncert jazzowy dla młodzieży szkolnej i szkół podstawowych Zielonki.
28.04.1987 – Prace społeczne młodzieży przy układaniu chodnika przy ulicy Fortowej.
29.04.1987 – Apel na temat zdrowia ludzi w naszym kraju z okazji Miesiąca Kultury Zdrowotnej.
30.04.1987 – Akademia pierwszomajowa przygotowana przez młodzież szkolną.
06.05.1987 – Spotkanie młodzieży z prof. S.Zółkiewskim i docentem J.Tarłowskim – przyjaciółmi „Kasi”.
08.05.1987 –Udział delegacji uczniowskiej w manifestacji mieszkańców Zielonki z okazji Dnia Zwycięstwa.
11.05.1987 – Rozpoczęcie egzaminów dojrzałości.
13.05.1987 – Koncert Warszawskiej Estrady Poetyckiej pt. „Polska – Ojczyzna moja”.
04.06.1987 – Odsłonięcie pamiątkowej tablicy Zofii Jaroszewicz – „Kasi”.
10.06.1987 – Pogrzeb przedstawiciela ZBOWiD-u, pana H.Girdiusza.
20.06.1987 – Pogrzeb płk mgr Zdzisława Tokarskiego, byłego nauczyciela naszej szkoły.
26.06.1987 – Rozgrywki w ramach Warszawskiej Spartakiady Młodzieży – punktacja łączna szkół (VI miejsce).
26.06.1987 – Rozgrywki w ramach Warszawskiej Spartakiady Młodzieży – punktacja łączna chłopców (V miejsce).
06.1987 – Zakończenie roku szkolnego, rozdanie świadectw ukończenia i świadectw dojrzałości.
15.07.1987 – Harcerze z drużyn działających przy naszej szkole uczestniczą w czasie trwania obozu w Tymawie w obchodach grunwaldzkich.1987-1988
01.09.1987 – Rozpoczęcie roku szkolnego.
11.09.1987 – Udział uczniów w Dniu Kolejarza i Dniu Energetyka.
15.09.1987 – Spektakl „Kroniki Warszawskie” B.Prusa wystawiony przez Teatr Lektur Szkolnych.
17.09.1987 – Apel poświęcony rocznicy śmierci „Kasi”.
24.09.1987 – Przyrzeczenie klas pierwszych.
28.09.1987 – Spektakl „Dzienniki” S.Żeromskiego wystawiony przez Teatr Lektur Szkolnych.
30.09.1987 – Wyjazd do Ośrodka Kultury Radzieckiej na film.
06.10.1987 – Warszawska Estrada Poetycka przedstawia poezję Broniewskiego.
05.10.1987 – Młodzież ogląda wystawę postępu techniki radzieckiej w PKiN.
09.10.1987 – Młodzież bierze udział w akademii w WZE z okazji Dnia LWP.
12.10.1987 – Spotkanie oficerów LWP z młodzieżą.
14.10.1987 – Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
23.10.1987 – Udział młodzieży szkolnej w akademii z okazji 35-lecia WITU.
06.11.1987 – Miejska akademia z okazji 70-rocznicy wybuchu Rewolucji Październikowej.
11.11.1987 – Apel z okazji rocznicy odzyskania niepodległości Polski.
14.11.1987 – Zawody szkolne Konkursu Matematycznego.
14.11.1987 – Czyn społeczny ZSMP.
14.11.1987 – Apel zorganizowany przez nauczycieli z okazji 69 rocznicy odzyskania niepodległości i 48 rocznicy rozstrzelania harcerzy i mieszkańców Zielonki.
16.11.1987 – Koncert Warszawskiej Estrady Poetyckiej pt. „Satyra w poezji i prozie rosyjskiej”.
20.11.1987 – Koncert Warszawskiej Estrady Poetyckiej pt. „Ballady Okudżawy i Wysockiego”.
23.11.1987 – Spektakl Teatru Lektur Szkolnych pt. „Krzysztof Kamil Baczyński”.
27.11.1987 – Ustne finały Olimpiady o Polsce i świecie współczesnym.
29.11.1987 – Referendum w lokalu wyborczym.
17.12.1987 – Spektakl amatorskiego teatru z Kalisza pt. „Poskromienie złośnicy”.
05.01.1988 – Spotkanie emerytowanych nauczycieli z Zielonki.
12.01.1988 – Spektakl Warszawskiej Estrady Poetyckiej pt. „Wyspiański”.
26.01.1988 – Wyjazd nauczycieli na występy Mazowsza w PKiN.
30.01.1988 – Studniówka.
30.01.1988 – Początek ferii zimowych.
20.02.1988 – Finał Konkursu Fizycznego (szkoła zajmuje III miejsce w województwie).
08.03.1988 – Wyjazd młodzieży do Szczyrku.
08.03.1988 – Spotkanie pracownic szkoły z dyrekcją z okazji Dnia Kobiet.
11.03.1988 – Spektakl przygotowany przez młodzież pt. „Kobieta w poezji miłosnej”.
21.04.1988 – Program artystyczny na Pierwszy Dzień Wiosny.
25.04.1988 – Rozpoczęcie obrony prac dyplomowych.
04.05.1988 – Wyjazd młodzieży do Bielsko-Białej.
30.04.1988 – Wyjazd wybranych uczniów do Lwowa.
01.05.1988 – Akademia miejska z okazji święta 1 Maja.
03.05.1988 – Apel z okazji 3 Maja.
04.05.1988 – Koncert zespołu muzycznego „Usta Mariusza”, uczniów szkoły.
09.05.1988 – Akademia z okazji Dnia Zwycięstwa.
31.05.1988 – Koncert utworów F.Chopina gra pianistka Bożena Surowiał. Komentuje aktor J.Potulski.
29.04.1988 – Program artystyczny żegnający klasy maturalne.
10.06.1988 – Wizyta uczniów gimnazjum z Hamburga.
11.05.1988 – Rozpoczęcie egzaminów dojrzałości.
23.06.1988 – Rozgrywki w ramach Warszawskiej Spartakiady Młodzieży – punktacja łączna chłopców (VI miejsce).
23.06.1988 – Rozgrywki w ramach Warszawskiej Spartakiady Młodzieży – punktacja łączna (IX miejsce).
06.1988 – Wycieczka samorządu szkolnego do Jeleniej Góry i Cieplic.
06.1988 – Rozdanie świadectw maturalnych i ukończenia szkoły.
24.06.1988 – Zakończenie roku szkolnego.
07.1988 – Obóz harcerski – Wielgo’88.1988-1989
01.09.1988 – Rozpoczęcie roku szkolnego.
29.09.1988 – Ślubowanie klas pierwszych. Program artystyczny.
30.09.1988 – Uczniowie porządkują boisko szkolne.
08.10.1988 – Akademia z okazji 71 rocznicy wybuchu Rewolucji Październikowej.
10.10.1988 – Prace społeczne na rzecz miasta.
12.10.1988 – Obchody utworzenia LWP – film tematyczny w kinie „Wiarus”, wizyta w Izbie Tradycji Żołnierskich, spotkanie w szkole z oficerami LWP.
14.10.1988 – Obchody Dnia Nauczyciela połączone z rocznicą 25-lecia istnienia szkoły. Wystawa prac dyplomowych. Program artystyczny.
08.11.1988 – Apel z okazji 71 rocznicy wybuchu Rewolucji Październikowej. Uczniowie wygłaszają poezję Sergiusza Jasienina.
13.11.1988 – Udział młodzieży w apelu z okazji 49 rocznicy rozstrzelania harcerzy i mieszkańców Zielonki.
16.11.1988 – Spektakl Warszawskiej Estrady Poetyckiej pt. „70 rocznica odzyskania niepodległości”.
03.01.1989 – Wyjazd młodzieży szkolnej do Szczyrku.
15.01.1989 – „Choinka” dla dzieci pracowników szkoły zorganizowana przez samorząd uczniowski.
28.01.1989 – Studniówka.
20.02.1989 – Wycieczka szkolna do Fabryki Kabli w Ożarowie.
28.02.1989 – Spektakl Teatru Lektur Szkolnych pt. „Bajki, fraszki, satyra polskiego Oświecenia” dla naszej szkoły i dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zielonce.
27.03.1989 – Tygodniowa wizyta nauczycieli i uczniów ze średniej szkoły nr 18 z Witebska. Wycieczki do Warszawy.
04.1989 – Wycieczki do Palmir, Kampinosu, Radzymina i Ossowa z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej.
28.04.1989 – Program artystyczny z udziałem Barbary Dunin i Zbigniewa Kurtycza.
03.05.1989 – Uroczysty apel.
08.05.1989 – Wizyta uczniów ze szkoły średniej z RFN.
09.05.1989 – Uczniowie sadzą 200 lip na terenie otaczającym szkołę.
10.05.1989 – Rozpoczęcie egzaminów maturalnych.
23.05.1989 – Spotkanie mieszkańców Zielonki z kandydatami na posłów.
06.1989 – Rozdanie świadectw ukończenia i świadectw maturalnych.
23.06.1989 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
10.07.1989 – Rewizyta nauczycieli i uczniów z naszej szkoły w Witebsku.1989-1990
01.09.1989 – Rozpoczęcie roku szkolnego.
03.10.1989 – Wycieczka uczniowska do Beskidu Śląskiego.
05.10.1989 – Przyrzeczenie uczniów klas pierwszych.
11.10.1989 – Wpłaty wybranych nauczycieli na Fundusz Ocalenia Gospodarki Polskiej.
13.10.1989 – Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Program artystyczny.
20.10.1989 – Zawody szkolne Olimpiady Wiedzy Technicznej.
28.10.1989 – Zawody szkolne konkursu matematycznego.
15.11.1989 – Koncert Warszawskiej Estrady Poetyckiej z okazji odzyskania niepodległości.
24.11.1989 – Spektakl Teatru Lektur Szkolnych pt. „O czym ja tu będę mówił” wg. Kronik Warszawskich B.Prusa.
16.12.1989 – Chinka dla dzieci personelu szkolnego zorganizowana przez członków NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”.
21.12.1989 – Wigilijne spotkanie pracowników szkoły z dyrekcją.
27.01.1990 – Studniówka.
23.02.1990 – Występy amatorskiego zespołu muzycznego ze Szczecina.
02.03.1990 – Spotkanie mieszkańców Zielonki z posłem Ryszardem Bugajem.
08.03.1990 – Wyjazd wybranych uczniów na zimowisko narciarskie w Szczyrku.
08.03.1990 – Apel z okazji Dnia Kobiet.
05.04.1990 – Występy gitarzysty jazzowego – Johna Postera.
09.04.1990 – Rozpoczęcie egzaminów z przygotowania zawodowego.
04.1990 – Wycieczki autokarowe szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej.
23.04.1990 – Wycieczka do Fabryki Kafli w Ożarowie.
07.05.1990 – Rozpoczęcie egzaminów dojrzałości.
20.05.1990 – Spotkanie z senatorami Anną Radziwił i Sielicką-Gracką.
24.05.1990 – Program artystyczny pt. „Znad Wilii”.
06.1990 – Rozdanie świadectw dojrzałości i ukończenia szkoły.
22.06.1990 – Zakończenie roku szkolnego.
02.07.1990 – Pięciodniowa wizyta nauczycieli i uczniów z Witebska.
05.08.1990 – Rewizyta uczniów i nauczycieli z naszej szkoły w Witebsku. Wycieczka do Smoleńska, Katynia, Połocka i Brześcia.1990-1991
03.09.1990 – Rozpoczęcie roku szkolnego.
27.09.1990 – Uroczystość ślubowania klas pierwszych.
12.10.1990 – Akademia szkolna połączona z programem artystycznym z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
13.11.1990 – Spektakl przygotowany z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
19.11.1990 – Rozpoczęcie akcji „Szklanka mleka”.
29.11.1990 – Prelekcja dr Cezarego Króla z UW na temat „Stalinizacja życia politycznego – narodziny Polski powojennej.”
21.12.1990 – Wieczór opłatkowy z krótką inscenizacją przygotowaną przez uczniów.
16.01.1991 – Wykład docenta Tomasza Umińskiego z UW pt. „Zwierzęta, jakie są”.
26.01.1991 – Studniówka klas maturalnych.
11.02.1991 – Akcja harcerska : VI Mazowieckie Jambo.
08.03.1991 – Apel z okazji Dnia Kobiet.
25.04.1991 – Nabożeństwo i pogrzeb pierwszego dyrektora szkoły - mgr Mieczysława Wandzla.
02.05.1991 – Dyrektorem szkoły zostaje mgr Wojciech Boniecki.
07.05.1991 – Rozpoczęcie matur.
10.05.1991 – Apel z okazji 3 Maja.
06.1991 – Rozdanie świadectw ukończenia szkoły i świadectw dojrzałości.
21.06.1991 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego.1991-1992
02.09.1991 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
26.09.1991 – Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych.
14.10.1991 – Na znak protestu przeciwko obecnej sytuacji w oświacie nie zorganizowano obchodów Dnia Nauczyciela.
09.11.1991 – Akademia związana z rocznicą odzyskania niepodległości.
26.11.1991 – Finał konkursu „My i AIDS”.
20.12.1991 – Spotkanie opłatkowe pracowników oświatowych i administracyjnych szkoły.
11.01.1992 – Wznowienie koncertów Filharmonii Narodowej dla młodzieży.
25.01.1992 – Studniówka klas maturalnych.
09.03.1992 – Spotkanie młodzieży z marszałkiem Sejmu RP prof. Wiesławem Chrzanowskim.
20.03.1992 – Atrakcyjny program z okazji Dnia Wiosny.
05.05.1992 – Rozpoczęcie egzaminów maturalnych.
07.05.1992 – Program estradowy przygotowany z okazji 201 rocznicy Konstytucji 3 Maja.
18.05.1992 – Koncert „To jedno – to Polska” wystawiony przez Warszawską Estradę Poetycką.
01.06.1992 – Finał konkursu na najlepszą pracę dyplomową w woj. stołecznym.
06.1992 – Rozdanie świadectw ukończenia szkoły i świadectw dojrzałości.
25.04.1992 – Wycieczka nauczycielska dla nauczycieli do Puław i Kazimierza Dolnego.
23.06.1992 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego.1992-1993
01.09.1992 – Rozpoczęcie roku szkolnego.
16.09.1992 – Spotkanie z wicepremierem Henrykiem Boryszewskim na temat : „Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza kraju”.
14.10.1992 – Program rozrywkowy z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
23.10.1992 – Spotkanie z dyrekcją EC Kawęczyn i władzami miasta Zielonka z okazji 10-lecia przyzakładowej ZSZ EC Kawęczyn.
13.11.1992 – Koncert Warszawskiej Estrady Poetyckiej w 74 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
18.11.1992 – Koncert Filharmonii Warszawskiej.
23.01.1993 – Studniówka klas maturalnych.
17.02.1993 – Pogrzeb wicedyrektora szkoły – mgr Kazimiery Szysz.
23.11.1993 – Koncert Warszawskiej Estrady Poetyckiej pt. „Stachura”.
22.04.1993 – Rozpoczęcie obrony prac dyplomowych.
08.05.1993 – Wycieczka nauczycieli do Kocka i Kozłówki.
25.05.1993 – Wycieczka klasowa w Gorce.1993-1994
01.09.1993 – Rozpoczęcie roku szkolnego.
29.09.1993 – Koncert Warszawskiej Estrady Poetyckiej poezji Zbigniewa Herberta.
14.10.1993 – Uroczystość szkolna z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
21.09.1993 – Wycieczka klasowa na Turbacz.
10.1993 – Wycieczki klasowe w góry.
24.11.1993 – Koncert Warszawskiej Estrady Poetyckiej z okazji odzyskania niepodległości.
01.12.1993 – Zebranie Komitetu Obchodów Trzydziestolecia szkoły.
09.01.1994 – Uczniowie LO biorą udział jako reprezentacja szkoły w telewizyjnym teleturnieju „Najlepsi na start”.
01.1994 – Samorząd Uczniowski wydaje pierwszy numer gazetki szkolnej – Antygazetka.
29.01.1994 – Studniówka klas maturalnych połączony programem artystycznym.
18.03.1994 – Spotkanie z Januszem Zakrzeńskim i Lidią Stanisławską pt. „Dobre wychowanie”.
21.03.1994 – Koncert zespołu młodzieżowego z okazji Dnia Wagarowicza połączony w wyświetlaniem filmów wideo i między-klasowymi meczami.
23.03.1994 – Spotkanie mieszkańców Zielonki z Jarosławem Kaczyńskim.
24.04.1994 – Udział reprezentacji szkolnej w finale konkursu z wiedzy biologicznej „Najlepsi na start”. (I miejsce!)
06.05.1994 – Uroczystość 30-lecia Zespołu Szkół Zawodowych w Zielonce.
20.05.1994 – Wycieczka grona pedagogicznego do Woli Okrzejskiej.
28.05.1994 – Miejska uroczystość z okazji 50-lecia Powstania Warszawskiego.1994/1995
01.1995 – „Morska” studniówka.
01.1995 – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
01.1995 – Mecz koszykówki drużyny ZS z LO Batorego (wygrana ZS).
21.01.1995 – Spotkanie absolwentów z roku 1974 Technikum Elektronicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kierunku monter układów elektronowych z roku 1971.
05.1995 – Matury.
1995 – Wybór patrona Zespołu Szkół w Zielonce.
06.1995 – Zakończenie roku szkolnego.1995/1996
01.09.1995 – Rozpoczęcie roku szkolnego.
07.01.1996 – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
01.1996 – Studniówka.
18.04.1996 – Uroczystość nadania imienia Zespołowi Szkół w Zielonce.
23.04.1996 – Rozpoczęcie egzaminów z przygotowania zawodowego.
05.1996 – Matury.
21.06.1996 – Zakończenie roku szkolnego.1996/1997
02.09.1996 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
02.10.1996 – Udział pocztu sztandarowego szkoły w odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej zamordowanym na wschodzie.
10.10.1996 – Udział w 50-tej rocznicy śmierci Prez. Ignacego Mościckiego – uroczystość w Zamku Królewskim w Warszawie.
05.01.1997 – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (G.Grzywacz, zespół „Break Xpress”, M.Milowicz, J.Boberek, M.Konarski, A.Mociszewska, S.Popkowski, R.Sawicki, M.Stasiak, zespół rockowy „FLAME”, H.Śleszyńska, A.Barciś, P.Gąsowski, R.Królikowski, R.Rozmus, M.Sierocki i inni).
25.10.1967 – Uroczystość upamiętniająca bitwę podczas Insurekcji Kościuszkowskiej.
06.11.1997 – Koncert artystów białoruskich.
08.02.1997 – Studniówka.
05.1997 – Matury.
06.1997 – Zakończenie roku szkolnego.1997/1998
01.09.1997 – Rozpoczęcie roku szkolnego.
14.10.1997 – Wycieczka nauczycieli do Czerska, Czarnolasu i Janowca.
23.10.1997 – Rada szkoleniowa poświęcona problemowi uzależnień i narkomanii.
11.11.1997 – Wycieczka klasowa do Westerplatte.
07.11.1997 – Koncert z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.
04.01.1998 – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (G.Grzywacz, S.Celińska. K.Skrzynecka, O.Leonenko, „Strefa Country”, „FLAME”, „VARSOWIA MANTA”, K.Groniec, J.Kurowska. H.Śleszyńska, A.Barciś, P.Gąsowski, R.Rozmus, P.Polk, M.Siudym, Z.Zamachowski, piłkarze Legii Warszawa i inni).
07.02.1998 – Studniówka.
05.1998 – Matury.
25.06.1998 – Uroczystość zakończenia roku szkolnego.1998/1999
01.09.1998 – Rozpoczęcie roku szkolnego.
24.09.1998 – Ślubowanie uczniów klas pierwszych.
27.09.1998 – Udział szkoły w uroczystości odsłonięcia pomnika ku czci Żołnierzy AK.
05.10.1998 – Udział klas maturalnych w wystawie Elektro-EXPO.
11.11.1998 – Udział szkoły w uroczystościach rocznicy odzyskania niepodległości.
10.01.1999 – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
01.1999 – Studniówka.
05.1999 – Matury.
13.05.1999 – Koncert angielskiego wokalisty „Wybierz życie”.
01.06.1999 – Dzień Dziecka – Dniem Sportu Szkolnego.
25.06.1999 – Zakończenie roku szkolnego.1999/2000
01.09.1999 – Rozpoczęcie roku szkolnego.
09.10.1999 – Szkoła udostępnia aulę MOK-owi na Konkurs Piosenki Turystycznej.
14.10.1999 – Uroczyste spotkanie z młodzieżą a okazji Dnia Edukacji Narodowej.
23.10.1999 – Nauczycielska wycieczka trasą Liw-Drochiczyn-Grabarka-Siemiatycze-Ciechanowiec.
05.11.1999 – Wycieczka na wystawę Elektro-EXPO.
10.11.1999 – Program artystyczny z okazji święta Odzyskania Niepodległości.
22.12.1999 – Program jasełkowy.
09.01.2000 – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (A.Seniuk, Kabaret OTTO i inni).
10.03.2000 – Spotkanie na temat agresji rosyjskiej przeciwko Czeczenii.
26.04.2000 – Rozpoczęcie egzaminów z przygotowania zawodowego.
27.04.2000 – Pożegnanie maturzystów, czyli Ignasie 2000.
05.2000 – Matury.
06.2000 – Zakończenie roku szkolnego.2000/2001
09.2000 – Rozpoczęcie roku szkolnego.
05.2000 – Matury.
06.2000 – Zakończenie roku szkolnego.2001/2002
01.09.2001 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
12.10.2001 – Szkolna uroczystość z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Program artystyczny.
10.2001– List z podziękowaniem za włączenie się szkoły w akcję „Góra Grosza 2001”.
13.10.2001 – Koncert Marka Grechuty.
16.10.2001 – Uroczystość powiatowa z okazji Dnia Komisji Narodowej.
11.11.2001 – Udział delegacji uczniowskiej i dyrekcji w uroczystości 83 rocznicy odzyskania niepodległości.
18.11.2001 – Powstanie Szkolnego Klubu Wolontariusza.
11.2001 – Szkolenie wolontariuszy zorganizowane przez Centrum Wolontariatu w Warszawie.
03-04.12.2001 – Dni Nauki. (goście wykładający : mgr G.Dudzik, dr P.Stępień, prof. dr hab. M.Kordos, mgr S.Grzelak, ks. prałat dr B.Piasecki, prof. dr hab. inż. J.Maryniak, dr J.Żyndul, mgr G.Kudła, mgr E.Piskorz, dr E.Obertńska-Romanowska, dr P.Boryszewski, mgr inż. A.Cieślak, S.Stępkowski, dr J.Tsermeges, W.Grabowski).
12.2001 – List z podziękowaniem za włączenie się w akcję „Pomoc Łukaszowi”.
13.12.2001 – Rada szkoleniowa na temat „Aktywne metody nauczania”.
21.12.2001 – Spotkania opłatkowe w klasach i dla nauczycieli.
19.01.2002 – Studniówka.
14.02.2002 – Program artystyczny z okazji Walentynek.
10.03.2002 – Udział delegacji uczniowskiej i sztandaru w mszy w intencji pomordowanych na wschodzie.
23.03.2002 – Udział szkoły w Giełdzie Szkół Średnich w Wołominie.
05.2002 – Matury.
21.06.2002 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego.2002/2003
02.09.2002 – Rozpoczęcie roku szkolnego.
19.09.2002 – Wyjazd reprezentacji szkoły do Niemiec na Wielkie Polonijne Spotkanie Młodzieży.
10.2002 – Nawiązanie kontaktu z p.Edwardem Kawalskim ze Skarżyska Kamiennej w sprawie materiałów źródłowych o patronie szkoły.
11.10.2002 – Uroczystość szkolna z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej.
16.10.2002 – Ślubowanie klas pierwszych.
19.10.2002 – Wyjazd klas do kina na film „Pianista”.
19.10.2002 – Festiwal Piosenki Turystycznej DWUKROPEK.
20.10.2002 – Spektakl na temat agresji i przemocy „Żyj i pozwól żyć innym”.
07.11.2002 – Wyjazd klasowy na targi Elektro-EXPO.
11.11.2002 – Udział delegacji szkoły w uroczystościach związanych z 84 rocznicą odzyskania niepodległości.
13.11.2002 – Program artystyczny z okazji święta odzyskania niepodległości.
11.2002 – Przystąpienie szkoły do wdrażania Szkolnego Ośrodka Kariery (SZOK).
02-03.12.2002 – Dni Nauki. (goście wykładający : prof. dr hab. inż. J.Maryniak, mgr S.Grzelak, prof. dr hab. M.Kordos, G.Dudzik, prof. O.S.Czarnik, P.Wąsik, dr A.Kruszewicz, dr J.Żyndul, prof. Z.Pojda, mgr W.Panek, mgr E.Piskorz, dr hab. inż. G.Kowaleczko, mgr P.Wałdykowski, mgr A.Borowski, dr L.Jabłonowska, mgr K.Napiórkowski, dr B.Kicińska, ks M.Solarczyk, dr K.Sierakowska i inni).
20.12.2002 – Spotkania opłatkowe.
25.01.2003 – Studniówka.
08.01.2003 – Mistrzostwa Powiatu Wołomińskiego szkół ponadgimnazjalnych w koszykówce chłopców – III miejsce.
14.02.2003 – Mistrzostwa Powiatu Wołomińskiego szkół ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej dziewcząt (Olimpiada III) – V miejsce.
21.02.2003 – Rozpoczęcie rajdu harcerskiego „ROTA” w ZS.
15.03.2003 – Udział szkoły w Giełdzie Szkół Powiatu Wołomińskiego.
21.03.2003 – Program artystyczny z okazji pierwszego dnia wiosny.
04.04.2003 – Spotkanie klas maturalnych z dziennikarzami „Cogitto” na temat „Czy matura jest dla mnie egzaminem dojrzałości?”.
10.04.2003 – Udział pocztu sztandarowego i delegacji uczniowskiej w mszy w intencji pomordowanych na wschodzie.
26.04.2003 – Pożegnanie maturzystów, czyli Ignasie 2003.
05.2003 – Matury.
05.2003 – Utworzenie Szkolnego Koła Europejskiego.
05.2003 – Spotkania z posłami w ZS.
31.05.2003 – Dzień Sportu.
18.06.2003 – Zakończenie roku szkolnego.2003/2004
01.09.2003 – Rozpoczęcie roku szkolnego.
11.09.2003 – Program wychowawczy i profilaktyczny na temat profilaktyki uzależnień.
20.09.2003 – Udział szkoły w akcji sprzątania świata.
25.09.2003 – Spektakl teatru „FAKT”.
27.09.2003 – Wycieczka nauczycieli do Kazimierza.
14.10.2003 – Program artystyczny z okazji Dnia Nauczyciela.
11.11.2003 – Udział w uroczystościach związany z rocznicą odzyskania niepodległości.
20.11.2003 – Udział w uroczystościach otwarcia wystawy o Władysławie Sikorskim.
30.11.2003 – Wieczór andrzejkowy.
01-02.12.2003 – Dni Nauki (goście wykładający : J.Stępień, prof. dr hab. M.Kordos, prof. dr hab. J.Maryniak, dr E.Ładyżyńska-Kozdraś, dr K.Sierakowska, dr hab. A.Wiśniewski, ks H.Zieliński, dr J.Żyndul, dr hab. M.Pytel, P.Wąsik, prof. S.Kałuski, dr hab. B.Zawadzki, dr E.Droste, prof. Dr hab. O.S.Czarnik, doc dr hab. W.Mizerski, dr G.Myśliwiec, dr M.Kożuchowska, dr A.Kruszewicz, dr M.Wiśniewska, K.Broniewski, ks J.Kulik, prof. Dr hab. L.Dobaczyński, E.Jabłońska, dr J.Kalaga, dr T.Siwiec, A.Lewandowski.
11.12.2003 – Mistrzostwa Powiatu Wołomińskiego szkół ponadgimnazjalnych w koszykówce chłopców – III miejsce.
19.12.2003 – Spotkania opłatkowe.
01.2004 – Udział szkoły w akcji „Góra Grosza”.
19.03.2003 – Program artystyczny z okazji rozpoczęcia wiosny – Dzień Kultury.
20.03.2004 – Udział szkoły w Giełdzie Szkół Powiatowych w Wołominie.
20.03.2004 – Dzień otwarty dla gimnazjalistów.
04.2004 – Pożegnanie maturzystów, czyli Ignasie 2004.
05.2004 – Matury.
15.06.2004 – Obchody 40-lecia szkoły.
25.06.2004 – Zakończenie roku szkolnego.2004/2005
01.09.2004 – Rozpoczęcie roku szkolnego i powitanie klas pierwszych.
05.09.2004 – Uroczystość odsłonięcia kamienia poświęconego pamięci mieszkańców Zielonki wypędzonych przez hitlerowców.
14.10.2004 – Program artystyczny z okazji Dnia Nauczyciela.
22.10.2004 – Powiatowy Dzień Kariery.
11.11.2004 – Udział w uroczystości 86 rocznicy odzyskania niepodległości.
12.11.2004 – Akademia szkolna z okazji święta odzyskania niepodległości.
02-03.12.2004 – Święto Patrona Szkoły – IV Dni Nauki. (goście wykładający: prof. J.Danecki, prof. dr hab. M.Kordos, prof. dr hab. K.Pankowska, ppłk prof. dr hab. A.Wiśniewski, dr M.Kożuchowska, J.Kulik, prof. A.Pawłowski, prof. W.Wolski, dr G.Winiarska, dr W,Mikołajczyk, J.Bartnik, Ł.Rejt, G.Lubczyk, prof. dr hab. O.S.Czarnik, dr G.Grabecki, K.Wardak, P.Dziuba, R.Pracki, prof. dr hab. J.Maryniak, dr E.Ładyżyńska-Kozdraś, dr hab. B.Zawadzki, K.Sabath, dr J.Baranowski.dr hab. B.Zawadzki, K.Sabath, dr J.Baranowski.)
15.12.2004 – Inauguracja Sceny Zaułek dzięki projektowi Dobre Pomysły 4. Spektakl „Spotkanie” w wykonaniu Teatru Teraz. Goście : aktor Teatru Ateneum - J.Matyjaszkiewicz i reżyser – S.Chodrokostas.
17.12.2004 – Spotkanie uczniów z koła teatralnego z prof. G.Królikiewiczem w ODE.
12.2004 – Spotkanie młodzieży szkolnej ze scenografem – Marcinem Stajewskim w Teatrze Ateneum w ramach projektu : Spotkanie z Mistrzem.
22.12.2004 – Jasełka i wigilia szkolna.
12.2004 – Zainicjowanie współpracy ze szkołą w Orleanie i zaplanowanie projektu : „Dwie figury bohatera narodowego i nadziei: Joanna d’Arc i Mały Powstaniec Warszawski”.
12.2004 – Spotkanie młodzieży szkolnej z aktorem - Gustawem Holoubkiem.
12.2004 – Publikacja książki : „Ludzie i historie – wypisy do dziejów Zielonki” pod redakcją G.Dudzika i U.Wysockiej, w której pisaniu mieli udział uczniowie Zespołu Szkół.
11.01.2005 – Spotkanie młodzieży szkolnej z aktorem Rafałem Królikowskim w ramach projektu „Ja i Mistrz”.
15.01.2005 – Studniówka.
17.01.2005 – Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego biorą udział w konferencji „Organizacja uczniowskiej działalności kulturalnej szkół ponadgimnazjalnych” zorganizowanej przez Wyższą szkołę Promocji.
24.01.2004 – Wycieczka klasowa do Sejmu RP.
08.02.2005 – Spotkanie młodzieży szkolnej z Ernestem Bryllem.
02.2005 – Listowne podziękowanie za udział szkoły w konkursie Biznes Junior.
03.2005 – Listowne podziękowanie za udział szkoły w akcji Góra Grosza.
16.03.2005 – Spotkanie młodzieży z reżyserem – Krzysztofem Zanussim. Projekcja filmu „Życie za życie”.
18.03.2005 – Spotkanie młodzieży szkolnej z żołnierzami AK, działającymi w czasie wojny na terenie Zielonki.
21.03.2005 – II Dzień Kultury. Program artystyczny. Goście wykładający : p. T.Laskowski, p. J.Derlicki, p. P.Wąsik, p. Mariusz Koch.
21.03.2005 – Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu wołomińskiego.
02.04.2005 – Dzień Otwarty i Powiatowa Prezentacja Szkół Ponadgimnazjalnych.
04.04.2005 – Spotkanie z prof. W.Bartoszewskim. Projekcja filmów dokumentalnych o Powstaniu w Getcie i Powstaniu Warszawskim.
13.04.2005 – Czynny udział wybranych nauczycieli i uczniów w Dniu Edukacji Regionalnej.
15.04.2005 – Pożegnanie klas maturalnych – Ignasie 2005.
04.05.2005 – Program z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
05.2005 – Matury.
14.05.2005 – Spotkanie absolwentów 1995 klasy 4A z wychowawczynią U.Wysocką i E.Trosińską.
22.05.2005 – Udział pocztu sztandarowego w uroczystości odsłonięcia Krzyża Katyńskiego w Wołominie.
27.05.2005 – Spotkanie wyjazdowe absolwentów 1980 klasy 5e z M.Myszczyszyn.
02.06.2005 – Obrona prac dyplomowych.
11.06.2005 – Spotkanie absolwentów rocznika 1975 z nauczycielami i dyrekcją.
06.2005 – Spotkanie młodzieży z aktorem Jerzym Łazewskim i malarzem – Kazimierzem Gawędą w ramach projektu „Ja i Mistrz”.
09.06.2005 – Uroczyste pożegnanie absolwentów.
01.08.2005 – Młodzież wraz z nauczycielami uczestniczy w obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na Cmentarzu na Powązkach.2005/2006
01.09.2009 – Rozpoczęcie roku szkolnego.
30.09.2005 – Wizyta gości z Fundacji Edukacja dla Demokracji.
08.10.2005 – Wycieczka rowerowa szlakiem miejsc pamięci.
10.10.2005 – Uczniowie uczestniczą w Święcie Drzewa, sadząc lipy przy terenie szkoły.
10.10.2005 – Apel z okazji Dnia Nauczyciela.
21.10.2005 – II Powiatowy Dzień Kariery.
26.10.2005 – Uczestnictwo sztandaru w uroczystości 211 rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej.
04.11.2005 – Dzień Kultury Francuskiej zorganizowany przez szkołę i Fundację „Europa Nadziei”.
11.11.2005 – Obchody 87 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
10.11.2005 – Szkoła staje się bazą Zlotu Gromad Zuchowych Chorągwi Mazowieckiej ZHR.
15.11.2005 – Zawody sportowe w konkurencjach: aerobik, break-dance, piłka siatkowa, lekkoatletyka.
01-02.12.2005 – V Dni Nauki. Goście wykładający : J.Kotański, prof. dr hab. O.S.Czarnik, prof. dr hab. M.Kordos, ks.M.Kruszewski, prof. dr hab. J.Maryniak, ks H.Zieliński, dr J.Żyndul, prof. dr hab. J.Gaj, dr A.Kołodziejczyk, dr A.Kruszewicz, „Flogiston”, dr G.Grabecki, nadbrygadier dr R.Grosset, komisariat D.Loranty, J.Bartynik, dr M.Kożuchowska, L.Orłowski, dr T.Mazgajski, dr W.Mikołajczyk, dr Grażyna Winiarski.
02.12.2005 – Debata na temat szkolnej rewii mody.
05.12.2005 – Spotkanie młodzieży szkolnej z pisarką Małgorzatą Budzyńską.
06.12.2005 – Prelekcja z pokazami slajdów o Indiach i Iranie prowadzona przez p. K. i A. Mazurkiewiczów.
09.12.2005 – Otwarcie wystawy „Moja Afryka”. Zbiórka pieniędzy na głodującą i chorą ludność Afryki.
10.12.2005 – Premiera sztuki pt : „Dziś idę walczyć mamo” dotyczącej Powstania Warszawskiego.
12.12.2005 – Finał projektu Edukacji ekologicznej „Rower otwiera na środowisko”.
22.12.2005 – Jasełka.
22.12.2005 – Przegląd teatralny w Zaułku.
11.01.2006 – Finał projektu „Wolni od stereotypów”.
12.01.2006 – Projekcja filmu dokumentalnego dotyczącego Powstania Warszawskiego.
01.2006 – Prezentacja książki pt : „Wypędzeni Zielonka 1944”
13.01.2006 – Realizacja ścieżki medialnej.
02.2006 – Zamontowanie czytnika kart magnetycznych w wejściu do szkoły.
11.02.2006 – Studniówka.
21.03.2006 – Program artystyczny z okazji pierwszego dnia wiosny. Sportowy Dzień Kultury.
02.2006 – Listowne podziękowanie za udział szkoły w konkursie Biznes Junior.
28.04.2006 – Uroczyste pożegnanie klas kończących szkołę.
29.04.2006 – Wyjazd młodzieży szkolnej na wymianę uczniowską do Francji (projekt „Dwie figury bohatera Narodowego i Nadziei : Joanna d’Arc i Mały Powstaniec Warszawski”).
03.05.2006 – Uroczystość rocznicy Konstytucji 3 Maja przy pomniku AK w Zielonce.
04.05.2006 – Rozpoczęcie egzaminów maturalnych.
10.05.2006 – Wyprawa rowerowa (bagna: Kozłowe i Śmiardki, rezerwaty: Bagno Jacka, Sobieskiego, Kawęczyn, Olszynka Grochowska – projekt „Poznać, żeby pokochać”.
17.05.2006 – Zajęcia studyjne z panią mgr Beatą Wójcik o różnorodności ptactwa wodno-błotnego.
19.05.2006 – Zajęcia z ornitologii w Kuligowie z p. Markiem Kowalskim i p. Lucyną Tołwińską.
27.05.2006 – Obserwacja płazów w miejscu ich rozrodu na Kabatach.
31.05.2006 – Spotkanie młodzieży szkolnej z Ernestem Bryllem w szkolnej Scenie Zaułek.
31.05.2006 – Egzamin z przygotowania zawodowego dla uczniów klasy 3TE.
06.06.2006 – Rozdanie świadectw i dyplomów.
06.2006 – Praca młodzieży przy filmie o wymianie uczniów we Francji.2006/2007
04.09.2006 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
14.09.2006 – Ślubowanie klas pierwszych.
11.09.2006 – Spotkanie z p. R.Przybylskim, p.Seramowiczem i p.V-ce Konsulem ambasady Amerykańskiej w rocznicę tragicznych wydarzeń w NY.
12.09.2006 – Konferencja „Zielonka w Orleanie”.
22.09.2006 – Wycieczka rowerowa przyjaciół Zielonki w Dzień bez Samochodu.
06.10.2006 – Rajd rowerowy „Szlakiem Kościuszkowskim”
13.10.2006 – Program artystyczny z okazji Dnia Nauczyciela.
11.11.2006 – Uroczystość rocznicy odzyskania niepodległości.
13.11.2006 – Absolwent szkoły, W.Grabowski dostarczył dedykowaną nauczycielowi Z.Wiśniewskiemu kopię pracy inżynierskiej obronionej w WSM w Warszawie w podziękowaniu za inspirację do podjęcia studiów.
15.11.2006 – Dzień Sportu w Mościckim.
27.11.2006 – Uroczyste otwarcie Ars Byblos – biblioteki artystycznej. Gościem była Anna Nasiłowska, pisarka i pracownik naukowy Instytutu Badań Literackich PAN.
30.11-01.12.2006 – VI Dni Nauki w Zielonce (Goście wykładający : dr M.Ostrowski, ks M.Lewczak, dr G.Grabecki, dr A.Wysmołek, dr K.Sabath, dr Z.Szefliński, prof. J.Gaj, dr K.Kropka, prof. W.Koszuwara, dr J.Żyndul, L.Orłowski, ks M.Kruszewski, J.Bartnik, dr K.Kaszewski, dr S.Bajtlik.)
13.12.2006 – Spotkanie z Oleną Leonenką, aktorką i pieśniarką.
15.12.2006 – Premiera sztuki Martina Mc’Donagh’a – „Samotny Zachód” przygotowanej przez aktora Krzysztofa Ogłoza.
22.12.2006 – Jasełka 2006.
03.01.2007 – Spotkanie z p. Dorotą Nosowską – redaktorką czasopisma młodzieżowego „Cogito”.
20.01.2007 – Studniówka.
30.01.2007 – Spotkanie młodzieży z Ernestem Bryllem zainspirowane sztuką „Samotny Zachód”. Wystawa zdjęć z Irlandii jednego z ucznia szkoły.
02.03.2007 – Dni Kultury Ukraińskiej –„Przez poezję do współpracy”. Projekt „Przemiany w regionie RITA”.
21.03.2007 – Program artystyczny z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Maraton filmowy filmów dokumentalnych zrealizowanych przez uczniów naszej szkoły.
26.03.2007 – Wizyta uczniów i nauczycieli ze szkoły w Czerkas.
12.04.2007 – Dzień Otwarty w Mościckim.
04.2007 – Wyjazd uczniów i nauczycieli na Ukrainę do Czerkas.
30.04.2007 – Spotkanie z aktorami z Teatru Parabuch.
05.2007 – Matury.
11.06.2007 – Spotkanie Uus Vana Teater z Estonii z uczniami szkoły. Warsztaty teatralne na temat : „Teatr jako doświadczenie przyjaźni”.
06.2007 – Rajd rowerowy.
06.2007 – Zakończenie roku szkolnego – Ignasie 2007.2007/2008
03.09.2007 – Rozpoczęcie roku szkolnego.
09.09.2007 – Uroczystość rocznicy wypędzenia mieszkańców Zielonki.
17.09.2007 – Promocja książki „Biografie wojenne. Zielonka.”
16.10.2007 – Program artystyczny z okazji Dnia Nauczyciela.
26.10.2007 – Uroczystość rocznicy Insurekcji Kościuszkowej.
10.2007 – Wycieczka klasowa do Maciejowic.
11.11.2007 – Uroczystość rocznicy odzyskania niepodległości.
12.11.2007 – Akademia szkolna z okazji Dnia Niepodległości.
29-30.12.2007 - Dni Nauki (Goście wykładający : J.Kotański, prof J.Wilczur, dr J.Żyndul, dr g.Grabecki, dr G.Lewandowski, prof. M.Grad, dr G.Nowik, Z. Branach, E.Sieniarska, podinspektor T.Bednarek, nadkomisarz L.Niewiadomski.
29-30.12.2007 – Sztuka teatralna – „Kaprysy Łazarza” w Scenie Zaułek.
21.12.2007 – Program świąteczny. Jasełka.
12.01.2008 – Studniówka.
03.04.2008 – Dzień otwarty w Zespole Szkół.
08.04.2008 – Konkurs recytatorski w Tłuszczu (wyróznienie D.Hoffman, D.Narowski).
24.04.2008 – Kiermasz Pracy z OHP.
06.2008 – Wycieczka klasowa.
06.2008 – Zakończenie roku szkolnego.2008/2009
01.09.2008 – Rozpoczęcie roku szkolnego.
05.09.2008 – Udział młodzieży szkolnej w uroczystościach obchodów 64-rocznicy wypędzenia mieszkańców z Zielonki.
14.09.2008 – IV rowerowy rajd „Szlakiem Bitwy Warszawskiej”.
18.09.2008 – Ślubowanie klas pierwszych.
10.10.2008 – Uroczystości związane z rocznicą Powstania Warszawskiego.
14.10.2008 – Program artystyczny z okazji Dnia Nauczyciela.
07.11.2008 – Warsztaty z profilaktyki HIV/AIDS.
07.11.2008 – Uroczystości związane z obchodami rocznicy odzyskania niepodległości.
12.11.2008 – Debata uczniowska dla klas pierwszych na temat przemocy i agresji w szkole.
13.11.2008 – Konferencja „Jak nie wpuścić słonia do domu – mój przyjaciel komputer.”
28-29.11.2008 – Dni Nauki (goście wykładający : dr J.Żyndul, A.Bareja-S., A.Borucka, L.Niewiadomski, M.Kuligowski, M.Kożuchowska, K&K.Bulkley, B.Michalik, A.Strupczewski, K.Czarnecki, dr G.Grabecki i inni).
12.2008 – Udział szkoły w akcji charytatywnej na rzecz Hospicjum Opatrzności w Wołominie.
12.2008 – Szkolna dyskoteka dla klas pierwszych.
19.12.2008 – Jasełka 2008, czyli szkolne „you can dance”.
17.01.2009 – Studniówka.
03.03.2009 – Spotkanie szkolnych mediatorów rówieśniczych z M.Grudziecką, w-ce prezes Polskiego Centrum Mediacji.
04.03.2009 – Wizyta przedstawicieli ICAM – Międzynarodowych Studiów Technicznych.
02.04.2009 – Dzień otwarty w ZS.
24.04.2009 – Pożegnanie klas maturalnych, czyli Ignasie 2009.
30.04.2009 – Wycieczka do Łodzi.
03.05.2009 – Uroczystości związane z obchodami rocznicy Konstytucji 3 Maja.
05.2009 – Matury.
05.2009 – Wizyta uczniów z ZS we Francji.
27.05.2009 – Majowy konkurs talentów (konkurs literacko-plastyczny i muzyczno-taneczny).
06.2009 – Otwarcie boiska, czyli Orlik 2012.
19.06.2009 – Zakończenie roku szkolnego.2009/2010
01.09.2009 – Rozpoczęcie roku szkolnego.
05.09.2009 – Rocznica wypędzenia mieszkańców Zielonki.
11.09.2009 – V Rajd Rowerowy „Szlakiem Bitwy Warszawskiej”.
16.09.2009 – Ślubowanie klas pierwszych.
18.09.2009 – Sprzątanie świata.
02.10.2009 – Obchody rocznicy upadku Powstania Warszawskiego.
12.10.2009 – Spotkanie „Wypędzonych z Zielonki 1944”.
13.10.2009 – Spotkanie z ks.Andrzejem; włączenie się w akcję „Pola Nadziei”
14.10.2009 – Program artystyczny z okazji Dnia Nauczyciela.
16.10.2009 – Rozpoczęcie X Rajdu Palmiry (Zlot Młodzieży w Palmirach).
10.11.2009 – Apel z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości.
25.11.2009 – Konkurs recytatorski poezji wojennej.
03-04.12.2009 – Dni Nauki (goście wykładający : prof. dr hab. M.Drozdowski, dr J.Żyndul, dr K.Wójcicki, dr K.Kaszewski, dr G.Grabecki, mgr inż. A.Ptasznik, A.Borucka, G.Soszka, asp J.Mikołajczyk, T.,T.,M.,Matthews, G.Grabski, dr R.Berliński, dr M.Przyborowska).
11.12.2009 – Wieczorny spacer kółka geograficznego po Warszawie.
17-21.12.2009 – Program profilaktyczny KOREKTA dla klas pierwszych.
22.12.2009 – Wigilijne spotkania klasowe i nauczycielskie.
01.2010 – Uczniowie z Młodzieżowego Ochotniczego Pogotowia Rówieśniczego wydaje pierwszy numer MOPR-gazetki.
10.01.2010 – Szkoła bierze udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
19-20.01.2010 – Zajęcia warsztatowe ze Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-KLATKA pt. „Wkręceni-odkręć to!”.
23.01.2010 – Studniówka maturzystów.
28.01.2010 – Bal karnawałowy dla dzieci z TPD i z Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach.
15.02.2010 – Miłosne karaoke, czyli szkolne walentynki.
02.2010 – Wychodzi drugi numer MOPR-gazetki.
01.03.2010 – Wycieczki klasowe do Sejmu.
04-06.03.2010 – Udział szkoły w Targach Edukacyjnych Perspektywy 2010.
17.03.2010 – Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę.
22.03.2010 – Wizyta w szkole Luizy Złotkowskiej, brązowej medalistki – panczenistki Olimpiady Zimowej w Vancouver.
03/04.2010 – Wychodzi nowy numer MOPR-gazetki.
26.03.2010 – Szkolny konkurs muzyczno-taneczny (II edycja).
12.04.2010 – Uroczysty apel, na którym minutą ciszy szkoła uczciła tragiczną katastrofę lotniczą (10.04.2010), w której zginęli : Prezydent RP z żoną, przedstawiciele rządu, posłowie, senatorowie, dowódcy wojskowi, kapłani, najbliżsi współpracownicy Prezydenta, funkcjonariusze BOR, załoga samolotu. Wśród zmarłych był absolwent naszego Technikum Elektrycznego, Jarosław Florczak i Tadeusz Lutoborski zaprzyjaźniony z naszą szkołą, przedstawiciel Rodzin Katyńskich.
15.04.2010 – Dzień otwarty w Zespole Szkół.
15.04.2010 – Udział MOPR-owców w szkoleniu „ABC pomocy chorym” organizowanym przez Księży Marianów z Hospicjum Domowego.
16.04.2010 – Udział uczniów i nauczycieli w programie poetyckim pt. „Tylko guziki nieugięte” przygotowanym przez uczniów Miejskiego Gimnazjum w Zielonce.
04.2010 – Rusza Szkolne Koło Filmowe, w ramach którego uczniowie oglądają wybrane filmy i wymieniają się wrażeniami o nich.
20.04.2010 – Warsztaty Twórczego Rozwoju dla uczniów prowadzone przez psychologa z Uczelni im. Heleny Chodkowskiej.
24.04.2010 – Koło hotelarsko-turystyczne bierze udział w XV Targach Turystyki i Wypoczynku Lato 2010.
29.04.2010 – Szkolny Konkurs Wiedzy o Hotelarskie pt. : „Usługi hotelarskie w świetle Ustawy o Usługach Turystycznych”.
30.04.2010 – Pożegnanie maturzystów, czyli Ignasie 2010.
30.04.2010 – Zakończenie akcji „Pola Nadziei” i przekazanie zebranych pieniędzy na konto Hospicjum Domowego Księży Marianów. Przed szkołą zakwitły żonkile.
05.2010 – Matury w Zespole Szkół.
01.06.2010 – Mistrzostwa Szkół EXTRALIGA na Orliku 2012 przy Zespole Szkół.
01.06.2010 – Turniej koszykówki dziewcząt z okazji Dnia Dziecka.


Statystyka strony

Strona oglądana: 26833 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Żaneta Kamińska, data: 09.06.2010 r., godz. 12.55
Wprowadził:admin, data: 14.04.2009 r., godz. 12.46
Ostatnia aktualizacja:admin, data: 28.02.2011 r., godz. 10.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.02.2011 r., godz. 10.40adminEdycja strony
28.02.2011 r., godz. 10.38adminEdycja strony
28.02.2011 r., godz. 10.38adminEdycja strony
10.06.2010 r., godz. 11.43adminEdycja strony
10.06.2010 r., godz. 11.42adminEdycja strony
09.06.2010 r., godz. 13.55adminEdycja strony
09.06.2010 r., godz. 13.53adminEdycja strony
09.06.2010 r., godz. 13.49adminEdycja strony
09.06.2010 r., godz. 13.48adminEdycja strony
09.06.2010 r., godz. 13.17adminEdycja strony
09.06.2010 r., godz. 13.09adminEdycja strony
09.06.2010 r., godz. 13.01adminEdycja strony
09.06.2010 r., godz. 13.01adminEdycja strony
09.06.2010 r., godz. 12.59adminEdycja strony
09.06.2010 r., godz. 12.59adminEdycja strony
09.06.2010 r., godz. 12.57adminEdycja strony
09.06.2010 r., godz. 12.57adminEdycja strony
07.10.2009 r., godz. 14.26adminEdycja strony
07.10.2009 r., godz. 14.18adminEdycja strony
14.04.2009 r., godz. 12.46adminDodanie strony